Lidmaatschap

 
Contributie 2021

 

Tarief 2021
Huisarts 0: € 0 - 50.000 € 132
Huisarts 1: € 50.001 - 75.000 € 154
Huisarts 2: € 75.001 - 105.000 € 176
Huisarts 3: € 105.001 - 135.000 € 198

Huisarts 4: € 135.001 +  

€ 220

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld.
De heffing van de contributie vindt plaats door de ledenadministratie van de LHV te Utrecht. Eén maal per jaar ontvangt u een mail met daarin het contributiebedrag.
Het lidmaatschap van de kring is gekoppeld aan het lidmaatschap van de LHV. Dit betekent dat als u lid bent van de LHV, u automatisch ook lid bent van de kring.

Uw voordelen als lid

Het lidmaatschap van de LHV brengt diverse voordelen met zich mee voor u als huisarts. Zie hier alle voordelen op een rij.
Het lidmaatschap van de kring brengt u ook nog andere voordelen. De kring is aanspreekpunt voor leden over lokale kwesties en voor individuele vragen. De kring werkt mee aan regionale projecten en ondersteunt daarmee vernieuwing en bewaakt tevens de regionale positie van de huisarts in deze nieuwe ontwikkelingen (die zonder ons ook doorgaan). Zie hier de kringdossiers.