EKC Vervolgcursus Balans werk – privé: over werkdruk en vitaliteit

 

Het huisartsenvak wordt door de meeste huisartsen/EKC’en met veel plezier uitgeoefend. Het contact met mensen en de vrijheid om eigen interesses verder te kunnen ontwikkelen spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast vinden veel huisartsen/EKC’en het vak op sommige punten zwaar. De organisatorische druk, de patiënt die gewapend met internetkennis ingewikkelde vragen heeft, de kans op vergissingen of fouten en de combinatie met het privéleven kunnen leiden tot een verstoring van de balans tussen werk en privé.

Leerdoel

Na het afronden van de cursus heb je

-          Kennis over persoonlijke en omgevingsfactoren die kunnen leiden tot te grote werkdruk, werkstress en overspanning

-          Inzicht in de wijze waarop deze factoren aanwezig zijn in de eigen situatie

-          Inzicht in factoren die beschermen tegen werkdruk en overspanning, gerelateerd aan de eigen situatie

-          Handvatten voor het aan de orde stellen van de thematiek, in de rol van EKC.

Inhoud

In de cursus wordt ingegaan op factoren die de werkdruk en de vitaliteit belemmeren en factoren die daartegen beschermen. Wat zijn de energiegevers en energievreters, en hoe kun je je vak blijven uitoefenen met hoge kwaliteit en werkplezier? Aan de hand van vragenlijsten en reflectie op de eigen situatie in kleine groepen krijg je inzicht in je persoonlijke balans werk-privé, en in manieren om deze te optimaliseren.

Je rondt de cursus af met persoonlijke inzichten en voornemens, en handvatten om het onderwerp in de toetsgroep aan de orde te kunnen stellen.

Deze training wordt verzorgd door www.keijzervanderjagt.nl in samenwerking met de LHV academie.

Praktische informatie

Accreditatie4 punten
KostenLeden € 175,- / Aios € 95,- / Niet-leden € 350,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.

Programma

-          Werkdruk en werkstress van huisartsen: persoonlijke en omgevingsfactoren

-          Stress signalen en symptomen

-          Voorwaarden voor een gezonde balans werk-privé

-          Stresscurve van Compernolle

-          Job Demands-Recources model

-          Zeven eigenschappen van persoonlijk leiderschap van S Covey

-          Bouwstenen voor vitaliteit en werkplezier

-          Individueel veranderplan

-          Balans werk-privé en de rol van de EKC

-          Voorafgaand aan de cursus wordt achtergrondliteratuur aangereikt.

Bijzonderheden

Deze training is speciaal voor EKC-ers

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.