Dossiers

 

Vergoeding Tolkentelefoon

Volgens de wet (WGBO) dient de hulpverlener zorg te dragen voor het optimaal informeren van de patiënt; naar oordeel van de Inspectie voor de Gezondheid (veldnormen tolken) houdt dit in, dat de hulpverlener verantwoordelijk is voor het inschakelen van een tolk als dat nodig is voor de kwaliteit van de hulpverlening.