Vergoeding Tolkentelefoon

 
Volgens de wet (WGBO) dient de hulpverlener zorg te dragen voor het optimaal informeren van de patiënt; naar oordeel van de Inspectie voor de Gezondheid (veldnormen tolken) houdt dit in, dat de hulpverlener verantwoordelijk is voor het inschakelen van een tolk als dat nodig is voor de kwaliteit van de hulpverlening.

Zoals bekend is de vergoeding van deze tolkendiensten m.i.v. 2012 komen te vervallen, ondanks protest van o.a. de KNMG en de achterstandsfondsen. Het bestuur van het achterstandsfonds Zuidwest Nederland is van mening dat deze maatregel de kwaliteit van de zorg aan veel mensen uit een toch al kwetsbare groep verder onder druk zet en daarmee tegelijkertijd ook de druk in de huisartsenpraktijk verhoogt.

Om die reden stelt het achterstandsfonds een vergoeding beschikbaar voor kosten van het gebruik van een tolkentelefoon en hanteert daarvoor de volgende criteria:
• Kosten van ad hoc telefonische tolkendiensten worden vergoed (dus niet: 
gereserveerde tolkdiensten en schriftelijke vertaaldiensten)
• Alleen kosten van professionele tolkendiensten van TVCN worden vergoed. 
• Deze regeling is van toepassing op huisartsen in de LHV-kringen Zeeland, West
Brabant, Zuid Holland Zuid, Midden Brabant, Brabant Noord Oost.

Dit betekent dat voor de tolkendiensten die niet aan bovenstaande criteria voldoen u zelf de rekening ontvangt. 

Aanvraaginstructie:
U belt met TVcN 088 – 2 555 222 
Geef altijd aan dat u via de speciale regeling wilt afnemen onder relatiecode FAWZN
U geeft op verzoek van de medewerker de volgende informatie door:
Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd.
Postcode + huisnummer praktijkadres

U hebt in meer dan 97% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon.
Voor een telefonische tolkdienst is alleen een telefoon met speakerfunctie nodig.

Let op! Zodra u onder uw eigen naam aanvraagt in plaats van het Fonds Achterstandswijken Zuid West Nederland (FAWZN) ontvangt u op uw eigen naam de factuur en zullen de kosten voor eigen rekening zijn.