Klankbord bij Klacht

 
Een klacht, wat nu? Neem voor collegiale ondersteuning vanuit het klankbord contact op met het LHV-regiobureau.

De kans bestaat dat u als huisarts tijdens uw werkzame leven geconfronteerd wordt met een klacht.

Naast de technische afwikkeling van een klacht speelt ook een emotionele component een rol. U kunt hiervoor professionele hulp zoeken maar mogelijk heeft u ook baat bij een gesprek met een collega die ervaring heeft met deze problematiek.

Om u tegemoet te komen in deze laatste optie heeft de kring een klankbord ingericht bestaande uit een pool van (oud) huisartsen, allen met ervaring in de omgang met een klacht. Hun advies: Schroom niet om hulp te zoeken!

Voor de kringleden uit Zuidwest Nederland is de klankbordpool beschikbaar. Vindt u het prettig om contact te hebben met een lid van het klankbord? Laat het ons weten. Wij zullen u in overleg koppelen aan een van de ervaringsdeskundigen uit de pool.

 Neem vrijblijvend contact met ons op via 0162-408200 of c.jacobs@lhv.nl