Dossiers

 
Continuiteit huisartsenzorg/HaROP

Continuiteit huisartsenzorg/HaROP

Huisartsen zijn zelf verantwoordelijk voor het voorbereiden en leveren van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden. In Zeeland is een HuisArtsen Rampen OPvangplan (HaROP) opgesteld. Het HaROP borgt de continuiteit van de huisartsenzorg bij calamiteiten, zowel bij (flits)rampen al bij een infectieziekteuitbraak.
Protocol vermeend disfunctionerende huisarts

Protocol vermeend disfunctionerende huisarts

Een protocol met handvatten voor het oplossen en bespreekbaar maken van vermeend disfunctioneren.

Vergoeding Tolkentelefoon

Volgens de wet (WGBO) dient de hulpverlener zorg te dragen voor het optimaal informeren van de patiënt; naar oordeel van de Inspectie voor de Gezondheid (veldnormen tolken) houdt dit in, dat de hulpverlener verantwoordelijk is voor het inschakelen van een tolk als dat nodig is voor de kwaliteit van de hulpverlening.