Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
07 jan 2013
Obesitas bij kinderen, Wat doet u eraan?
Twee derde jaars studenten Geneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen vragen uw medewerking voor een onderzoek "obesitas bij kinderen" door het invullen van een anonieme online enquête.
10 jan 2013
Oproep casuïstiek doorverwijzing GGZ kind en jeugd
De huisartsenkring Zeeland en Emergis Kind + Jeugd doen een oproep om alle knelpunten te melden die zich voordoen bij doorverwijzing van kinderen naar Emergis. Op basis van de casuïstiek kunnen we... Lees meer
10 jan 2013
Kaderopleiding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
In het voorjaar van 2013 zal de derde NHG-Kaderopleiding GGZ starten. Deze opleiding wordt door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG Groningen ontwikkeld en uitgevoerd, in nauwe samenwerking... Lees meer
10 jan 2013
Machtiging kwaliteitsindicatoren voor toezicht door IGZ
Binnenkort ontvangt u een brief waarin u gevraagd wordt om een machtiging te verstrekken aan SKIF. De machtiging is nodig om de door u aangeleverde gegevens in het kader van de uitvraag... Lees meer
10 jan 2013
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis werkt een protocol voor E-consulten
Het ziekenhuis wil de mogelijkheid bieden aan huisartsen om via een beveiligde internetomgeving vragen te stellen aan een specialist. Zo krijgt een huisarts, maar ook een patiënt snel antwoord op... Lees meer
15 jan 2013
Aandachtspunten wijzingen Wet op de Lijkbezorging
Recent zijn er een aantal wijzigingen in de Wet op Lijkbezorging doorgevoerd en operationeel geworden.
28 jan 2013
Vooraankondiging Symposium Kwaliteitskader OTO 7 maart 2013
Voorbereiding op rampen en crisis staat in alle sectoren volop in de belangstelling. Maar hoe kunt u beoordelen of uw zorgorganisatie voldoende is voorbereid om haar taken uit te voeren in een... Lees meer
04 feb 2013
Volg een nascholing bij de LHV Academie en begin het jaar leergierig!
Ook in 2014 biedt de LHV Academie huisartsen praktische, geaccrediteerde nascholing in het hele land. Graag wijzen we u op het cursusaanbod in februari. Tijdens de cursussen wordt gewerkt in kleine... Lees meer
04 feb 2013
Obesitas bij kinderen, Wat doet u eraan?
Twee derde jaars studenten Geneeskunde aan de Universtiteit van Antwerpen vragen uw medewerking voor een onderzoek "obesitas bij kinderen" door het invullen van een anonieme online enquête.
12 feb 2013
CBR rechtstreeks bereikbaar voor artsen die patiënten keuren voor rijbewijs
Voert u een keuring uit voor de aanvraag van een rijbewijs en/of vernieuwing rijbewijs van een patiënt en heeft u behoefte aan collegiaal overleg met een arts/medisch adviseur van het CBR? Dan kunt u... Lees meer
  • Vorige