vacature: Zorgnetwerk Antibioticaresistentie

 
 
Het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland heeft een vacature voor een huisarts t.b.v. het Regionaal Coördinatieteam (RCT).

De vacature treft u als bijlage. Tevens is een presentatie van de huidige stand van zaken van het netwerk toegevoegd.