Samenvatting huidige vaccinatiestromen Zeeland

 
Deze weken spelen er in Zeeland verschillende zaken rondom het vaccineren tegen COVID-19. Dit bericht bevat geen nieuwsfeiten maar is bedoeld als samenvatting voor huisartsen in de regio.

 - Op zaterdag 20 februari a.s. vindt in het ADRZ de tweede huisartsenvaccinatieronde met Moderna plaats. U heeft bij uw uitnodiging voor de eerste ronde ook meteen de tijd doorgekregen voor uw tweede vaccinatie. Neem bij twijfel hierover contact op met uw regionale huisartsenorganisatie. Vergeet trouwens niet uw coronaregistratiekaart mee te nemen!

Mocht u in deze eerste ronde wel gevaccineerd zijn en onverhoopt niet kunnen deze tweede ronde, dan verzoeken wij u om dit door te geven aan ons regiobureau. Wij willen spillage zoveel mogelijk voorkomen dus bij meerdere afmeldingen kan het aantal flacons mogelijk naar beneden worden bijgesteld

- Vandaag ontvangen alle praktijken de bestelde hoeveelheden AstraZeneca-vaccin waarmee patiënten geboren in 1956 en 1957 en de bekende patiënten met een BMI>40 en patiënten met het syndroom van Down (beide groepen geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002) gevaccineerd kunnen worden. Ook mogen met de ontvangen AstraZeneca-vaccins de bij de vaccinaties betrokken praktijkmedewerkers gevaccineerd worden. Voor vragen m.b.t. de uitvoering verwijzen wij u naar de praktijkhandleiding van het NHG.

Wij hebben een voorbeeldtekst (bijlage) opgesteld die eventueel gebruikt kan worden op praktijkwebsite of bandje, aangevuld met voor de praktijk specifieke informatie. Deze is erop gericht vragen te beantwoorden die uw patiënten mogelijk hebben over hoe de vaccinatie in uw praktijk wordt georganiseerd.

Afgelopen vrijdag heeft u waarschijnlijk al de door LHV, NHG en InEen samengestelde Astra-Zeneca-gezondheidsverklaring ontvangen. Voor de volledigheid kunt u deze ook als bijlage terugvinden.

Houdt er bij het organiseren van de AstraZeneca-vaccinaties rekening mee dat ook hiervoor geldt dat er maximaal 30 personen tegelijk in de accommodatie mogen zijn en dat deze personen onderling anderhalve meter afstand moeten kunnen houden, ook tijdens de 15 minuten wachttijd na inenting.Overigens is er recent door de VNG nog een oproep gedaan bij gemeentes om (wederom) kosteloos een geschikte locatie voor vaccineren aan te bieden. De kosten van een externe locatie worden, ervan uitgaande dat dit redelijke kosten zijn, door VWS vergoed. Het advies is daarom om eventuele rekeningen goed te bewaren!

- Deze week (en afgelopen weken) is er vanuit NucleusZorg en de ZHCo met uw samenwerking begonnen om uw patiënten met een WLZ-indicatie die verblijven in een (kleinschalige) instelling te vaccineren met het Moderna-vaccin. Meer informatie hierover vindt u bij uw regionale organisatie.

Tot slot willen wij graag de COVID-19-webinar van LHV, NHG en MedischeScholing op 17 februari nog een keer bij u onder de aandacht brengen. Thema’s die aan de orde komen zijn de vaccinatiestrategie voor de eerste lijn, de rol van de huisarts in het vaccinatiebeleid en de nieuwe NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie. Ook bespreken we de nieuwe mutanten van het coronavirus en de werking van het AstraZeneca-vaccin.

Voor veel vragen rondom COVID-19 en de vaccinaties kunt u terecht bij onze landelijke collega’s van LHV en NHG. Voor specifieke vragen in de regio kunt u contact opnemen met ons regiobureau of met een van de regionale crisisteams waarin wij ook meedenken.