Handreiking gegevensdeling

 
De ZHCO en de LHV Kring zijn in overleg geweest over het formuleren van een handreiking gegevensdeling in Zeeland.

Dat heeft niet tot een handreiking geleid die voor huisartsen conform de richtlijnen van de KNMG is. Om die reden adviseren we u om te allen tijde uit te gaan van de KNMG richtlijnen.