Contractering CZ

 
Enige tijd geleden zijn we gestart met het opnieuw inrichten van het contracteerproces met de zorgverzekeraars.
Voor de aftrap daarvan verwijzen we gemakshalve naar een artikel in de Dokter van september van dit jaar (zie bijlage).

Voor de besprekingen met CZ zijn we ook met deze inrichting van start gegaan. We wilden twee dingen bereiken:

  • Het via de besturen van de LHV kringen en die van de zorggroepen vinden van huisartsen die tijd, interesse en kennis hebben om met genoemde zorgverzekeraars het overleg aan te gaan. Vooral  het uitwerken van het Hooflijnenakkoord (externe link) (HLA) en het vertalen naar de regio staat daarbij boven aan de agenda. Deze huisartsen vormen samen met vertegenwoordiging vanuit het LHV-regiobureau, en – afhankelijk van de agendapunten – met verschillende specialisten van de LHV in Utrecht, het zogenaamde Overleg Team Huisartsen (OTH).
  • Het realiseren van een goede link naar de kringen die vallen onder het preferente gebied van CZ.

Het heeft even geduurd maar voor het OTH CZ zijn de namen van de huisartsen die mede namens u de besprekingen met de ZV voeren bekend.

Voor CZ zijn dat Guus Jaspar (huisarts in Terneuzen) en Harro den Hartog (huisarts in Ridderkerk).  De eerste verkennende overleggen met de zorgverzekeraars zijn gepland.

 

We houden u op de hoogte van de voortgang.